Tid

Skal du bruge et ur, der viser den tid der er gået fra nogen har trykket "Start" er dette også noget som pointtavle.dk leverer.

Vi har tre modeller:
- En med 2 cifre - der tæller sekunder fra 0 til 59
- En med 4 cifre - det kan være timer og minutter eller minutter og sekunder.
- En med 6 cifre - timer, minutter og sekunder.

Der findes forskellige tids funktioner:
- Gået tid: Tryk for at starte tælleren og lade den kører til den når maksimalt antal timer eller minutter (99)
- Maks tid: Indstil maksimal tid, ved start tælles fra 00:00 til den ønskede tid. hvorefter uret stopper og viser den maksimale tid.
- Nedtælling: Indstil start tid, ved start tælles fra den indstillede starttid ned til 00:00, hvorefter uret stopper.
- Ned og fortsæt: Indstil start tid, ved start tælles fra den indstillede starttid og ned til 00:00, herefter fortsætter uret med at tælle negativt. De negative tal går fra -0:01 til -9:99:99/-9:99 (Alt efter 4/6 ciffer model)

Har du andre tidstælle ønskler, opfylder vi også gerne dette på bestilling